เวลาไม่เคยเดินย้อนกลับ.. ถึงแม้ว่าเราจะอยากเดินกลับไปขนาดไหนก้ตาม 🐨😇🐨  (at MRT ลุมพินี (Lumphini) LUM)

เวลาไม่เคยเดินย้อนกลับ.. ถึงแม้ว่าเราจะอยากเดินกลับไปขนาดไหนก้ตาม 🐨😇🐨 (at MRT ลุมพินี (Lumphini) LUM)